آشنایی با رزولوشن یا تفکیک پذیری در دوربین مداربسته

آشنایی با انواع رزولوشن یا تفکیک پذیری در دوربین مداربسته سوال رایجی که اغلب از سمت مشتریان دوربین مداربسته مطرح می شود رزولوشن و کیف...

ادامه مطلب